Wymagania na Administratora

Ukończone 17 lat

Styczeń, 2018

Aby podanie zostało zaakceptnowane musisz mieć ukończone 17lat!

Mutacja

Styczeń, 2018

Aby podanie zostało zaakceptnowane musisz mieć ukończoną mutacje głosową!

Aktywność na serwerze

Styczeń, 2018

Musisz mieć minimum jeden miesiąc aktywności na serwerze!

Dojrzałość emocjonalna

Styczeń, 2018

Aby podanie zostało zaakceptnowane musisz zachowywać się dojrzale jak na swój wiek!

Obsługa programu

Styczeń, 2018

Musisz umieć obsługiwać się serwerem głosowym!

Wolne trzy godziny dziennie

Styczeń, 2018

Musisz posiadać dziennie minimum trzy godziny wolnego czasu, jako administartor!

Kulturę i cierpliwość

Styczeń, 2018

Jako administarotr musisz posiadać kulturę dla użytkowników jak i wyższej administracji oraz cierpliwość dla osób nie umiejących posługiwać się komunikatorem głosowaym.