Regulamin Serwera

§1 INFORMACJE

§1.1 - Korzystając z naszego serwera, zgadzasz się z poniższymi zasadami.
§1.2 - Regulamin ten jest zbiorem ogólnie przyjętych zasad i norm panujących na serwerze.
§1.3 - Administracja zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu, informując o tym użytkowników.
§1.4 - Zdanie administratora nie podlega dyskusji, jest ono ostateczne.
§1.5 - Każde nieuzasadnione przewinienie jest rozpatrywane indywidalnie przez członka administracji.
§1.6 - Administrator nie może sobie zakupywać oraz nadawać rang typu friend / vip / diamiond vip / sponsor itd.
§7. Zabrania się prowokowania do kłótni.
§8. Nagrywanie rozmów i puszczanie muzyki na kanałach publicznych, oraz na kanałach prywatnych bez zgody właściciela kanału są zakazane.
§10. Zabronione jest spamowanie na serwerze.
§11. Użytkownik ma prawo posiadać maksymalnie 5 ikonek/rang nie licząc channel admina, rang wiekowych oraz weryfikacyjnych typu zarejstrowany zarejstrowana.

§2 ZASADY OGÓLNE

§1. Zabronione jest używanie nazw:
a) Wulgarnych, obraźliwych, rasistowskich, nazistowskich, nieetycznych;
b) Zawierających ciąg tych samych znaków bądź krótszych niż 3 znaki;
c) TeamSpeakUser (domyślnej nazwy);
d) Podszywających się pod osoby z wyższej administracji serwera Team Speak 3
§2. Zabronione jest używania awatarów zawierających treści erotyczne, wulgarne, rasistowskie, nazistowskie, nieetyczne bądź obraźliwe.
§3. Zabronione jest reklamowanie innych serwerów głosowych, serwerów gier, stron internetowych, for, itd. §4. Zabronione jest nagminne zmienianie nazw użytkownika.
§5. Zabronione jest podszywanie się pod kogoś, posiadanie takiej samej nazwy użytkownika w celu żartu.
§6. Zabronione jest wysyłanie w wiadomościach linków przekierowujących na niebezpieczne strony lub aplikacje.
§7. Zabronione jest używanie czatu ogólnego. Nie tyczy się właściciela serwera.
§8. Zabronione jest spamowanie poke'ami bądź whisper'ami.
§9. Na serwerze staramy się pisać zgodnie z zasadami zachowania poprawnej polszczyzny, w sposób zrozumiały dla osób przebywających na serwerze.
§10. Zabronione jest podszywanie się pod admina.
§11. Zabronione jest ustawianie sobie dziwnych prefiksów bądź przedrostków, które są używane przy danej grupie rang.
§12. Zabranione jest używanie VPN lub Proxy aby połączyć się z serwerem
§13. Zabronione jest używanie modulatora przez użytkowników
§14. Właściciel ma prawo do zbanowania osoby bez powodu.
§15. Zdanie własciciela jest niepodważalne.
§16. Administrator może być tylko w administracji na jednym serwerze teamspeak

§3 STREFA PUBLICZNA

§2.1 - Na kanałach publicznych zakazuje się nagrywania rozmów.
§2.2 - Używanie modulatorów głosu jest zabronione.
§2.3 - Jak sama nazwa wskazuje, są to kanały publiczne, dlatego wstęp na kanał mają wszystkie osoby.
§2.4 - Użytkownicy mają obowiązek zwracania się z szacunkiem do innych osób.
§2.5 - Zakaz umieszczania treści pornograficznych, rasistowskich, powszechnie uznanych za obraźliwe, wulgarne i dyskryminujące.
§2.6 - Reklama innych serwerów będzie karana blokadą permanentną
§2.7 - Zabrania się odtwarzania muzyki, która przeszkadza innym mówcom na kanale.

§4 UŻYTKOWNICY

§4.1 - Zakazuje się spamu w wiadomościach prywatnych oraz wielokrotnego używania funkcji "zaczep".
§4.2 - Pseudonim gracza nie może zawierać haseł niezgodnych z punktem "2.5".
§4.3 - Panuje bezwzględny zakaz podszywania się pod administrację serwera.

§5 KANAŁY PRYWATNE

§5.1 Kanały prywatne mogą posiadać maksymalnie trzy podkanały.
§5.2 Każdy użytkownik może posiadać maksymalnie jeden kanał prywatny.
§5.3 Zakazane jest zmienianie opisu (deskrypcji) kanału. Zmiana ta grozi usunięciem kanału.
§5.4 Brak numeru kanału lub zmiana go, grozi usunięciem kanału.
§5.5 Nazwa kanału nie może zawierać wulgaryzmów, treści rasistowskich, obraźliwych. Grozi to usunięciem kanału i zbanowaniem jego właściciela.
§5.6 Osoba korzystająca z kanałów prywatnych jest zobowiązana do przestrzegania regulaminu serwera TeamSpeak3.
§5.7 Za atmosferę na kanale odpowiada jego właściciel, a nie admin serwera TeamSpeak3.
§5.8 Każdy kanał nie posiadający hasła, staje się kanałem publicznym do którego może wejść każdy.

§6 UŻYTKOWNICY

§6.1 - Nieznajomość regulaminu nie zwalnia użytkownika z odpowiedzialności za jego łamanie.
§6.2 - O wymiarze kary decyduje administrator ją nadający.
§6.3 - Regulamin zaktualizowany: 05.02.2020

Copyright by TS-OFFLINE.PL